Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η παρουσίαση του Προγράμματος «Ανάπτυξη της Αιγοπροβατοτροφίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»,στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης, την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, ενώπιον του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κου Πέτρου Τατούλη, του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κου Φεγγερού, καθηγητών του Πανεπιστημίου, στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, ως καθολικού διαδόχου της Αγροτική Τράπεζας, υπαλλήλων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πλήθους κτηνοτρόφων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Τράπεζα Πειραιώς και έχει ως βασικούς άξονες τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων μονάδων, την ίδρυση νέων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, την ίδρυση των κτηνοτροφικών πάρκων από ομάδες παραγωγών και την ανάδειξη των υφιστάμενων παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης. 
H θεματολογία του προγράμματος ήταν ενδιαφέρουσα και ειδικότερα αφορούσε:
 • Την παρουσίαση του Πλαισίου Προγράμματος για την Ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας στην Πελοπόννησο.
 • Tην Πολιτική και τις Δράσεις του ΥΠΑΑΤ για τη στήριξη της αιγοπροβατοτροφίας.
 • Τις ολοκληρωμένες Τραπεζικές Λύσεις – Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας.
 • Την παρουσίαση Βιολογικής Φάρμας Αιγοπροβάτων.
To πρόγραμμα για την κτηνοτροφία, το οποίο θα ενισχυθεί με σημαντικούς πόρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποτελεί απόρροια της συστηματικής συνεργασίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία οργανωμένων πρότυπων κτηνοτροφικών πάρκων και ο διπλασιασμός μέσα στην πενταετία της παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, του οποίου η τιμή διατηρείται γενικά σε καλά επίπεδα στις εγχώριες και διεθνείς αγορές παρά τις γενικότερες μειώσεις. 
Η προετοιμασία και κατάρτιση του Προγράμματος έγινε με τη συνεργασία τοπικών φορέων και εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.
Για την κατάρτιση του Προγράμματος υπήρξε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ενστερνίστηκε την ιδέα των κτηνοτροφικών πάρκων και στο πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε δημιουργήθηκε το απαραίτητο νομικό πλαίσιο και με την συνδρομή της  Τράπεζας Πειραιώς που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν.
Σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λειτουργούν, εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με ετήσια παραγωγή 81.000 τόνους πρόβειο γάλα και 31.000 τόνους αίγειο γάλα, 110 μονάδες παραγωγής εκλεκτών τυροκομικών προϊόντων και αρκετές μονάδες ζωοτροφών-εφοδίων.   
Ο τομέας της αιγοπροβατοτροφίας εστιάζει σε σύγχρονες δομές, ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης αξιοποιώντας:
 • Τους υφιστάμενους φυσικούς νομευτικούς πόρους (βοσκοτόπους),
 • Το ανθρώπινο παραγωγικό δυναμικό (τους ήδη ασχολούμενους με την αιγοπροβατοτροφία και αυτούς που επιθυμούν να ασχοληθούν σοβαρά και επιχειρηματικά με αυτή),
 •  Τα παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα, με βάση το γάλα και το κρέας, προσδίδοντας σ’ αυτά προστιθέμενη αξία (καθιστώντας τα ΠΟΠ).
Οι τέσσερις βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:
 1. Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων στις περιπτώσεις που ο κτηνοτρόφος είναι σχετικά νέος σε ηλικία ή υπάρχει διάδοχη κατάσταση για την εκμετάλλευση (κτηνοτροφική μονάδα).
 2. Ίδρυση νέων αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, σύγχρονων και λειτουργικών από νέους ανθρώπους με υψηλό, κατά προτίμηση, μορφωτικό επίπεδο.
 3. Ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων από ομάδες παραγωγών που έχουν ήδη μονάδες και επιθυμούν να μετεγκατασταθούν ή από νέους που θέλουν να ασχοληθούν συστηματικά και επαγγελματικά με την κτηνοτροφία (αιγοπροβατοτροφία).
 4. Ανάδειξη των υφιστάμενων παραδοσιακών προϊόντων ζωικής προέλευσης (π.χ. τυριά, κρεοσκευάσματα κλπ.) με βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών, ώστε να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να αναγνωριστούν, για όσα απ’ αυτά είναι εφικτό, ως ΠΟΠ.
Βασικός στρατηγικός στόχος του Προγράμματος είναι την προσεχή πενταετία να διπλασιαστεί η σημερινή παραγωγή αιγοπροβείου γάλακτος ώστε να καλυφθούν οι συνεχείς ανάγκες για παρασκευή φέτας, σφέλας, γραβιέρας και τυριών από αίγειο γάλα που παρουσιάζουν μια αλματώδη ανάπτυξη και άμεση ζήτηση. 
Η υψηλή ποιότητα του παραγόμενου κρέατος, ο ζωικός πληθυσμός αποτελούν  σημαντικό παράγοντα κεφαλαιοποίησης για τη χώρα μας. Με στοχευμένες δράσεις, χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιοποιεί με επιτυχία το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της στο τομέα αυτό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, LOGISTICS

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετείχε στο επενδυτικό/αναπτυξιακό φόρουμ με θέμα: ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, LOGISTICS, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, στις 20 Μαρτίου 2014.
Το φόρουμ συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Ε.Κ.), την επενδυτική έκδοση A-ENERGY, την Πρωτοβουλία «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων-ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.
Παρευρέθησαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι υπουργείων, περιφερειών, εταιρειών, πρόεδροι και μέλη διοικήσεων, καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιστήμονες, ειδικοί εμπειρογνώμονες και πλήθος άμεσα ενδιαφερομένων.
Στο φόρουμ παρουσιάστηκαν σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα, όπου αφορούσαν σειρά επίκαιρων θεμάτων που προσέλκυαν το ενδιαφέρον των επενδυτών, των επιχειρήσεων και των περιφερειών στους τομείς της εναλλακτικής αυτοκίνησης, των μεταφορών αλλά και των μεγάλων έργων.
O Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου ανέπτυξε τις θέσεις της Περιφέρειας, τις μελέτες και τα προγράμματα που υλοποιεί. Τόνισε την αναγκαιότητα για κινητικότητα και αξιοποίηση όλων των παραγωγικών φορέων προκειμένου να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα με τη προσέλκυση νέων επενδύσεων.  
Ειδικότερα η θεματολογία ήταν η εξής:
Α’ ΠΑΝΕΛ: ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Απασχόληση, Ποιότητα Ζωής, Ασφάλεια, Επιχειρηματικότητα.
 Η θεματική αυτή αφορούσε τις θέσεις απασχόλησης και τις νέες δουλειές που «ανοίγουν» σήμερα οι δρόμοι, η μακροπρόθεσμή συνεισφορά τους στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής.
 Μετά από μια μακρά περίοδο αναμονής για το κλάδο των κατασκευών, η επανέναρξη των έργων και κυρίως των αυτοκινητοδρόμων αναμένεται να συμβάλει άμεσα στην επαναδραστηριοποίηση του κατασκευαστικού κλάδου και των επιχειρήσεων, καθώς και στο εθνικό ΑΕΠ.
Β’ ΠΑΝΕΛ: ΧΕΡΣΑΙΕΣ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS: Προοπτική Ανάπτυξης
Το πάνελ αφορούσε τις θετικές επιπτώσεις για τους χρήστες από την υλοποίηση των μεγάλων οδικών έργων και αυτοκινητοδρόμων. Διεξήχθηκαν συζητήσεις για το φλέγον θέμα των διοδίων και το θέμα της οδικής ασφάλειας. Επίσης παρουσιάστηκαν προτάσεις και απόψεις των επαγγελματιών μεταφορέων, των εξαγωγέων, των συγκοινωνιολόγων, των εισαγωγέων αυτοκινήτων, των αυτοκινητοβιομηχανιών για πιο ανταγωνιστικές οδικές μεταφορές.  
Γ’ ΠΑΝΕΛ: ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ» ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ:
Εναλλακτικά καύσιμα, πρατήρια παροχής εναλλακτικών καυσίμων και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Η θεματική αφορούσε τις επενδύσεις στη δημιουργία των Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας που εκτός των συμβατικών καυσίμων θα καλύπτουν πλέον όλες τις ανάγκες των οδηγών σε καύσιμα και πράσινη ενέργεια, φυσικό αέριο (CNG), υγραέριο (LPG), βιοκαύσιμα, υδρογόνο και ηλεκτρική ενέργεια, πώς θα λειτουργήσουν και που, την εμπειρία από τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων πρατηρίων, φυσικού αερίου, η εξάπλωση του δικτύου,  τις κινήσεις των εταιρειών, την επιδότηση της αγοράς επαγγελματικών οχημάτων, αλλά και Ι.Χ., για τη διάδοση της αεροκίνησης. Τα πολλαπλά οφέλη από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Επιπλέον παρουσιάστηκαν προτάσεις του Ε.Κ. για την ανάπτυξη των υποδομών ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.
Δ’ΠΑΝΕΛ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Ευρωπαϊκές πολιτικές και κίνητρα για τα «πράσινα» αυτοκίνητα και τεχνολογίες
Η θεματολογία αφορούσε την πρωτοβουλία της Κομισιόν και του Ε.Κ. για τα «πράσινα» αυτοκίνητα. Τον νέο στόχο της Ε.Ε. για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την αύξηση των αυτοκινήτων που κινούνται με φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Επίσης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και προτάσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών για μοντέλα αυτοκινήτων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα στην ελληνική αγορά.
Όλες οι θεματικές του φόρουμ παρουσίασαν εξίσου μεγάλο επιχειρηματικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς υπήρξαν από τους εκλεκτούς ομιλητές, τους καθ’ύλην αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εξειδικευμένη ενημέρωση, ανακοινώσεις, προτάσεις και παρουσιάσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές, επενδυτικές, τεχνολογικές και συνολικότερα αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από την ανάπτυξη των μεγάλων οδικών έργων, την προοπτική των οδικών μεταφορών, την «πράσινη» αυτοκίνηση, τα εναλλακτικά καύσιμα και τα πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων ,τους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, την επέκταση και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας για την υποστήριξη της θαλάσσιας κρουαζιέρας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προωθεί με τη συμμετοχή της σε αυτές τις δράσεις ένα αναπτυξιακό μοντέλο, πού έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Δημιουργεί μέσα από συνεχείς και αδιάκοπες προσπάθειες την  καλλιέργεια υγιούς, φιλικού και σταθερού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων.
Εστιάζει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και σε επενδύσεις σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες με προοπτικές ανάπτυξης και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυναμική εξαγωγών. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων σε τομείς όπου η χώρα διαθέτει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Προωθεί και εφαρμόζει πολιτικές και στρατηγικές προκειμένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στους δύσκολους αυτούς καιρούς που βιώνει η χώρα.  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Πρόγραμμα GuardEn: Guardians of Environment Framework – Θεματοφύλακες του Περιβάλλοντος)

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 17 και 18 Μαρτίου 2014, στην Τρίπολη, το Διακρατικό Σεμινάριο «Κατάρτιση των Εκπαιδευτών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού Συγχρηματοδοτούμενου έργου GuardEn: Guardians of Environment Framework – Θεματοφύλακες του Περιβάλλοντος.
Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστεί η μεθοδολογία και οι βασικές αρχές του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές του Προγράμματος με απώτερο στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Επίσης συζητήθηκαν θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Διαχείρισης των Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο σεμινάριο συμμετείχε και ήταν ομιλητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου. Παρευρέθηκαν πολλοί υπηρεσιακοί παράγοντες και από τους διακρατικούς εταίρους του έργου εκπρόσωποι από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σερβία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία καθώς και από τους Έλληνες εταίρους, ειδικοί εμπειρογνώμονες και επιστήμονες από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και από το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας BIC of Attica.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι πληγείσες αγροτικές περιοχές από την κακή χρήση των φυσικών πόρων, η οποία τελικά έχει επιπτώσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη των περιοχών. Επίσης τόνισε την δυσπραγία της εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για την αποκατάσταση του εδάφους, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, η οποία συνήθως είναι ακριβή και δύσκολη διαδικασία. 
Το έργο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου (Πλαίσιο GuardEn), με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης τοπικών στρατηγικών.
Στο έργο αυτό Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συμμετέχουν 11 περιοχές από 8 χώρες, καλύπτοντας ένα αξιόλογο τμήμα της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος South East Europe. Το εταιρικό σχήμα του GuardEn συμπεριλαμβάνει 15 φορείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συμπληρωματικότητα ως προς τα πεδία τεχνογνωσίας και εμπειρίας αλλά και ως προς τους τομείς δραστηριότητας και ευθύνης καλύπτοντας όλο το φάσμα για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου.
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού με στόχο την υποστήριξη ορθολογικό σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών για την πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών κινδύνων, που προδιαγράφεται για περιοχές που απειλούνται από το έδαφος ή τη ρύπανση των υδάτων.
Συγκεκριμένα, στόχοι του έργου είναι:
1.      Η βελτίωση της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων δια της παρακίνησης τους να ενσωματώσουν κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές.
2.      Η θέσπιση μοντέλων συνεργασίας (clusters) σε τοπικό επίπεδο, που θα συντονίζονται από σχετικές υποστηρικτικές δομές και θα διασυνδέονται σε διακρατικό επίπεδο.
3.      Η συστηματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των ενσυνείδητων, κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων και την ανάληψη εθελοντικών δράσεων για την περιβαλλοντική προστασία.
4.      Η ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών συστημάτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους και του νερού και την περιβαλλοντική προστασία γενικότερα.
5.      Η ευρεία διάδοση και ενσωμάτωση, προκειμένου να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η μελλοντική χρήση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων του έργου.
6.      Η αξιολόγηση πιθανής επέκτασης και σε άλλες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως επίσης και σε επιχειρήσεις άλλων τομέων.
Οι ομάδες που απευθύνεται το έργο είναι κυρίως οι αγρότες, επιχειρήσεις του ευρύτερου αγροδιατροφικού χώρου (Εργοστάσια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, Συσκευαστήρια κ.α.), τοπικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, φορείς που ασχολούνται με την περιβαλλοντική προστασία, επιχειρήσεις υποστήριξης της αειφόρου ανάπτυξης, αρμόδιοι φορείς που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα, το κοινό κ.α.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού της για το περιβάλλον, αξιοποιεί συστηματικά και συντονισμένα όλες τις δυνατότητες των φορέων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή τοπικών σχεδίων δράσης για την περιβαλλοντική προστασία. Ακόμη, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία τους για την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Επίσης συμμετέχει δραστήρια σε τέτοιου είδους προγράμματα και δράσεις και με τη συνδρομή όλων των δυνάμεων που διαθέτει, υλοποιεί έγκαιρα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία και στρατηγική προς όφελος των πολιτών και των περιοχών της Πελοποννήσου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου παρευρέθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2014, στην  6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων, στο Μέγαρο “Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών”. Η Διάσκεψη είχε προγραμματισθεί να γίνει λίγες μέρες πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Διοργανώθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης είχε την  υποστήριξη από την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετείχαν περισσότεροι από 800 σύνεδροι, μεταξύ των οποίων μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, εκπρόσωποι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορείς της ελληνικής κοινωνίας πολιτών, εκπρόσωποι οργανώσεων και ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
Έκαναν εισηγήσεις υψηλού επιπέδου ομιλητές, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κ. Ramon Luis Valcárcel Siso, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα κ. Βενιζέλος, o Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Περιφερειών κ. Σγουρός και πολλοί άλλοι.
 Στόχος της Διάσκεψης ήταν ο απολογισμός των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την οικονομική ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, έγινε μια υψηλού επιπέδου συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.
Υπήρξαν  δύο παράλληλες θεματικές συνεδριάσεις από διεθνείς εμπειρογνώμονες, τοπικούς και περιφερειακούς πολιτικούς, σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας  και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τους τρόπους συμμετοχής στην υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Στην πρώτη θεματική συνεδρίαση εξετάστηκαν οι προοπτικές και οι προκλήσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και οι δυνατοί τρόποι συμβολής των περιφερειών και των πόλεων στην επίτευξη μιας ανάκαμψης με περισσότερες θέσεις εργασίας. Αναφέρθησαν ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ιδέες για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στη στρατηγική της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπου παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία των νέων, στην έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).
Στη δεύτερη θεματική συνεδρίαση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βελτίωση της διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν απόψεις σχετικά με τα κενά στη διακυβέρνηση, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Η δεύτερη μέρα συμπεριλάμβανε συζήτηση από τον κ. Barroso και άλλους εκλεκτούς ομιλητές σχετικά με τις επερχόμενες Ευρωεκλογές, το μέλλον της Ε.Ε. και το ρόλο των τοπικών κυβερνήσεων να φέρουν πιο κοντά την Ευρώπη στους πολίτες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε έκθεση με περισσότερα από 50 έργα, με επιλεγμένα παραδείγματα ελληνικών περιφερειών, που στήριξαν τις προσπάθειες τους για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στις τοπικές τους συνθήκες.
Σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία για το μέλλον της Ευρώπης  και στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη ανταπεξέρχεται σε αυτήν την πρόκληση  διασφαλίζοντας και ενισχύοντας πολιτικές για την άμεση αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας μέσω της τόνωσης της ανάπτυξης.
Η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση συνιστά μια σταθερή, ασφαλή και μακροπρόθεσμη πηγή επενδύσεων για τα κράτη μέλη. Σε μερικές περιφέρειες, είναι ο μόνος τρόπος για την πρόσβαση σε δημόσιες επενδύσεις, λόγω έλλειψης επαρκών πόρων σε εθνικό επίπεδο ή αστοχίας της Αγοράς.
Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει αποδείξει ότι είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης το οποίο βρίσκεται κοντά στον πολίτη και πιστεύει στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Χαράζει πολιτικές και δράσεις για τη μεγιστοποίηση του οφέλους των πολιτών.
Η καλή διακυβέρνηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι κρίσιμης σημασίας. Γι’ αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περισσότερο η συνεργασία μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και των φορέων της Ε.Ε., προκειμένου να αυξηθούν οι παραγωγικές επενδύσεις και να διασφαλιστεί το μέγιστο όφελος για την ανάπτυξη και την απασχόληση.  
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαδραματίζει σημαντικό και αναγνωρίσιμο ρόλο στη Ευρώπη, υλοποιώντας τις πολιτικές της, προσδίδοντας μεγαλύτερη συνεκτικότητα, αποτελεσματικότητα και οικονομική αποδοτικότητα για τον τόπο και αξιοποιώντας  και διαχειρίζοντας ορθά τους πόρους της. Δρα καταλυτικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με «έξυπνες», ευέλικτες και καινοτόμες Στρατηγικές. Επίσης η συνεργασία και η μεταφορά γνώσης, και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων είναι ουσιώδης και αποτελεί προϋπόθεση για ανάπτυξη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οικονομική ενδυνάμωση και προώθηση δημιουργίας  θέσεως εργασίας, ιδίως στους νέους. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα και εφαρμόζει πολιτικές εξόδου από την κρίση.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.


Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Global Arts Studios σας προσκαλούν την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 17:30 στην Διάλεξη – Σεμινάριο με τίτλο "Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη στο Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου" και θεματικό υπότιτλο "Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία στην περίοδο της ύστερης Αρχαιότητας".

Εισηγητής: Απόστολος Παπαφωτίου (Πολιτικός Μηχανικός – Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου)

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της σχολής στην Κόρινθο, Κόμβος Εξαμιλίων έναντι Προαστιακού Σιδηρόδρομου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η διάλεξη εντάσσεται στο πρόγραμμα της σχολής «Τέχνη και κοινωνία». Με την υποστήριξη του Πελοποννησιακού Ινστιτούτου Τεχνών και του Corinthian Photography Club.

Ο Διευθυντής σπουδών των εργαστηρίων
Σωκράτης Λαμπρόπουλος

(Θα ακολουθήσουν και άλλες διαλέξεις για συναφή θέματα, για τις οποίες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις)