Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Απόστολος Παύλος & Κόρινθος


Ο Άγιος Παύλος
Όταν κάποιος βρεθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου και ειδικά στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου αντιλαμβάνεται έντονα τη διαχρονική παρουσία του. Το Βήμα του Αποστόλου Παύλου (Rostra) ήταν κεντρικό δομικό στοιχείο της Ρωμαϊκής Αγοράς (Forum). Είχε κατασκευασθεί περίπου απέναντι από τα Προπύλαια της οδού Λεχαίου, στην προέκταση της οδού από τις Κεγχριές, στο μέσον της Νοτίου Στοάς και οριοθετούσε τα δύο επίπεδα της Αγοράς, Άνω και Κάτω, με μια υψομετρική διαφορά 2,5 μέτρων. Μια ιστορική αναφορά κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση της τοπογραφίας και της κοινωνικής ζωής της Κορίνθου την εποχή του Παύλου.
Η Κόρινθος από το 146 π.Χ. είχε υποταγεί στους Ρωμαίους, μετά από οδυνηρή ήττα που υπέστη στην μάχη της Αετόπετρας (πλησίον του Ισθμού), από το Ρωμαίο στρατηγό Λεύκιο Μόμμιο Αχαϊκό.
Η καταστροφή της πόλεως υπήρξε ολοκληρωτική, ερειπώθηκε και παρέμεινε ακατοίκητη 102 χρόνια μέχρι το 44 π.Χ., οπότε ο Ιούλιος Καίσαρας εισηγήθηκε στη σύγκλητο την επανίδρυση αυτής, κι έγινε αποδεκτή. Η νέα Κόρινθος έφερε το όνομα Colonia Laus Julia Corinthiensis.
Οι πρώτοι κάτοικοι αυτής ήταν απελεύθεροι δούλοι, κυρίως ελληνικής καταγωγής, Ανατολίτες, απόμαχοι, στρατιωτικοί και Εβραίοι, οι οποίοι εξελληνίστησαν ταχέως. Η επανίδρυση της πόλεως της Κορίνθου έγινε βάσει ενός γενικότερου προγραμματισμού, ο οποίος περιελάμβανε την επανίδρυση τριών πόλεων στη Ρωμαϊκή Επικράτεια:
1.      της Καρχηδόνας στη Βόρεια Αφρική (Colonia Julia Concordia Carthago)
2.      της πόλης Ζάρα στην Κροατία (Colonia Julia Jader)
3.      της Κορίνθου στην Επαρχία της Αχαΐας
Ο Απόστολος Παύλος ομιλών στην Αρχαία Κόρινθου, Τίμος Νικολόπουλος
Αυτό έγινε κυρίως για την ανακούφιση της Ρώμης, που αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω ταραχών και λόγω υπερπληθυσμού. Μέσω των νέων αποικιών δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ελέγχου του εμπορίου σε όλη τη Μεσόγειο.
Η ανακατασκευή της πόλεως Κορίνθου, όπως και των άλλων αποικιών, έγινε βάση κεντρικού σχεδίου που περιλάμβανε Ο.Τ., χώρους πράσινου, Αγορά, αμφιθέατρο, θέατρο, ναούς, σύστημα ύδρευσης και άλλα. Το 29 π.Χ. η Κόρινθος κατέστη και η έδρα των Ρωμαίων διοικητών - προκόνσουλα (ανθύπατος) και πρωτεύουσα της Συγκλητικής επαρχίας Αχαΐας η οποία περιελάμβανε την Στερεά Ελλάδα,την Πελοπόννησο, τμήμα Θεσσαλίας και Ηπείρου και πολλές νήσους. Έχοντας ευνοηθεί από τους Αυτοκράτορες και χάρις στην προνομιούχο θέση της η νέα πόλη αναπτύχθηκε ταχύτατα και έφθασε σε ακμή την παλαιά. Κειμένη μεταξύ δύο θαλασσών - εξού και η ονομασία αυτής Αμφιθάλασσος - με επίνια λιμάνια το Λέχαιο στον Κορινθιακό κόλπο και τις Κεγχριές στον Σαρωνικό κατέστη κέντρο εμπορίου και τόπος συναντήσεως Ανατολής και Δύσεως. Το εμπόριο, η βιομηχανία και η ναυσιπλοΐα επέφεραν πλούτο στην πόλη. Ένεκα τούτου η πόλη προσέλκυε νέους κατοίκους, Έλληνες, Σύρους, Εβραίους. Οι τελευταίοι διατηρούσαν και Συναγωγή, όπως αυτό πιστοποιείται από ευρεθείσα στο Θέατρο μαρμάρινη επιγραφή, που φυλάσσεται στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.
Αρχαία Κόρινθος, Ρωμαϊκή Αγορά (Forum), Σχέδιο C.K.WIilliams II
Εντός ολίγου, η Κόρινθος ξεπέρασε όλες τις άλλες ελληνικές πόλεις σε πλούτο και ακμή, συναγωνίζεται δε την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Συγχρόνως, ανέκτησε το παλιό δικαίωμα τελέσεως των Ίσθμιων αγώνων. Την εποχή του Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.) στην περιοχή της Αγοράς (Forum) παρατηρήθηκε μια απότομη αύξηση εμπορικών κατασκευών, όπως η Βόρειος Αγορά, αποθήκες και άλλα. Η ριζική ανακαίνιση του λιμένα του Λεχαίου έγινε από τον αυτοκράτορα ως μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού, που περιελάμβανε και νέες λιμενικές εγκαταστάσεις στο Portus της Ρώμη το 42 μ.Χ. Ένας λιμός είχε πλήξει την Ελλάδα το 51 μ.Χ. σε συνέχεια ενός μικροτέρου το 45-48 μ.Χ. Η τροφοδοσία της Κορίνθου και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου επέβαλε τη χρήση του ανακαινισμένου λιμένα του Λεχαίου.   
Αρχαία Κόρινθος, Βήμα (Rostra), Σχέδιο Scranton, Corinth I,ii,pl.8
Ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας έφερε και τον πνευματικό συγκρητισμό. Εδώ λατρεύονταν θεότητες από την Ανατολή, όπως η Αστάρτη, ο Άττις, η Κυβέλη, η Ίσις, ο Όσιρις, ο Σέραπις και προπαντός η πάνδημος Αφροδίτη. Ήταν λοιπόν η Κόρινθος εικόνα του ενιαίου ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, στον οποίο επικρατούσε η ελληνική νοοτροπία, με σύγχρονο εξελληνισμό της Ιουδαϊκής σκέψεως. Όλος ο γνωστός τότε κόσμος είχε γίνει οικουμενικός. Αυτό ήταν ότι ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί "πλήρωμα χρόνου". Έτσι είχε διαμορφωθεί το περιβάλλον όταν ο Απόστολος Παύλος έφθασε στην Κόρινθο. Είχε προηγηθεί η παραμονή αυτού στην Αθήνα, όπου εκεί ενώπιον των σοφών Αθηναίων στην Πνύκα, δεν επετεύχθη η συνάντηση του Χριστιανικού πνεύματος με τον ελληνικό φιλοσοφικό στοχασμό. Απογοητευμένος, στενοχωρημένος έφθασε στο λιμάνι των Κεχριών από όπου, μετά από τρεις ώρες πεζοπορίας στην εύφορη πεδιάδα των Εξαμιλίων, πέρασε τη γέφυρα στον Λευκό Ποταμό και μέσω της Κεχρεατικής πύλεως έφθασε στην Κόρινθο. Εδώ άλλεξε η μεθοδολογία προσέγγισης αυτού με τον κόσμο. Απευθύνθηκε κυρίως σε απλά στρώματα πληθυσμού και στους Εβραίους, τους οποίους συναντούσε στην Συναγωγή. Υπήρχε ακόμη μεγαλύτερη παροικία Εβραίων στην Κόρινθο την εποχή του Παύλου. Αρκετοί είχαν εγκαταλείψει τη Ρώμη, βάσει του διατάγματος του Κλαυδίου το 49 μ.Χ.. Μεταξύ αυτών και το ζεύγος Ακύλα και Πρίσκιλλα, όπου ο Παύλος βρήκε φιλόξενη στέγη και εργασία ως σκηνοποιός.
 Το Βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Αρχαία Κόρινθο
Ένα στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό της αφίξεως του Παύλου στην Κόρινθο, είναι ο χρόνος αναλήψεως του Ρωμαίου ανθύπατου Γαλλίωνος, όπως αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων (18ο κεφάλαιο). Ο Γαλλίων, αδελφός του φιλοσόφου Seneca, ήταν υιοθετημένο τέκνο του συγκλητικού Lucius Gallio, ο οποίος ήταν φίλος του πατέρα του Lucius Seneca.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στους Δελφούς από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή βρέθηκαν, το 1905, τέσσερα τεμάχια μιας μαρμάρινης πινακίδας σε ελληνικό κείμενο. Το 1910 προστέθηκαν άλλα τρία τεμάχια και τελικά έγιναν εννέα το 1967. Το κείμενο της επιστολή του αυτοκράτορα Κλαυδίου, στο οποίο αναφερόταν και ο Γαλλίων, αφορούσε στους Δελφούς και στην επανάκτηση της παλαιάς δόξας που είχαν, με σύγχρονη πρόσκληση στους κατοίκους άλλων πόλεων να έρθουν στους Δελφούς και να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι. Από τη επιστολή προκύπτει σαφώς ότι ο χρόνος ελεύσεως του Παύλου στην Κόρινθο - για πρώτη φορά - είναι το 51 μ.Χ.
Άγιος Παύλος, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1608-1614, Museo del Greco, Τολέδο
Ο Γαλλίων ήταν ανθύπατος της Αχαΐας, διορισμένος κατευθείαν από τον αυτοκράτορα για ένα χρόνο, από 1 Ιουλίου 51 μ.Χ. έως 30 Ιουνίου 52 μ.Χ., χωρίς να επεκταθεί η θητεία του. Ήταν λοιπόν ο Γαλλίων γνήσιος εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής εξουσίας, εκφραστής της δυνάμεως, της σταθερότητας και της αυτάρκειας της Ρώμης.
Από την Κόρινθο ο Παύλος έγραψε τρεις επιστολές προς Θεσσαλονικείς και Ρωμαίους. Από εδώ επισκέφθηκε πολλές περιοχές σε όλη την Πελοπόννησο. Το ιεραποστολικό του έργο είναι τεράστιο. Ο Απόστολος των Εθνών είναι κήρυκας του νέου αιώνος, "της εν Χριστώ βασιλείας του Θεού", η οποία από την σκοπιά του κόσμου είναι κάτι το ερχόμενο αλλά "εν τω Θεώ" είναι κάτι το αιώνιο και ενεργό.
Πίνακας που παρουσιάζει τη μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζιο, 1600-1601, Παρεκκλήσι Τσεράζι, Σάντα Μαρία ντελ Πόπολο, Ρώμη
Ο λόγος αυτού είναι απλός, απέριττος, ρέων, ουσιαστικός και ρεαλιστικός για τα προβλήματα της εποχής του. Από τον πλούτο και την βαθύτητα των επιστολών του προκύπτει ότι ο ίδιος είναι θεμελιωτής της Χριστιανικής Θεολογίας.
Η οργανική ολότης της διδασκαλίας του Παύλου αποδεικνύει ότι η Θεία πραγματικότητα, παρά το ότι είναι μεταλογικό, μεταηθικό, μετααισθητικό μέγεθος, είναι συγχρόνως και οντικό θεμέλιο όλων των ανθρωπιστικών και πολιτισμικών αξιών, με χριστιανικό περιεχόμενο. Και είναι το περιεχόμενο της Διδασκαλίας του που το καθιστά σύγχρονο σε όλες τις εποχές, που το καθιστά επίκαιρο στην εποχή μας. Δεν υπάρχει έκφανση της θρησκευτικής, προσωπικής, ατομικής, ηθικής, πολιτισμικής ζωής που να μην ασχολείται και να μην διατυπώνει άποψη επ' αυτών.
Ο Άγιος Παύλος κηρύσσει στην Αθήνα, Sanzio Raffaello, 1515, Victoria and Albert Museum,Λονδίνο
Ασχολείται και αναφέρεται σε θέματα εργασίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας ανδρών και γυναικών, αισθητικών αξιών, ελευθερίας, ειρήνης, αγάπης, κράτους, πολιτείας. Όλα αυτά συνθέτουν τη βιοθεωρία του Παύλου προς διάπλασιν "εν Πνεύματι Αγίω" του νέου ανθρώπου, της νέας πίστεως. Ο ίδιος ο Παύλος ήταν βαθύς γνώστης των ανθρωπίνων αδυναμιών, των ανθρώπων, της αξίας του προσώπου, της πνευματικής συγκροτήσεως αυτού, της κοινωνίας και της οικογένειας. Η νέα αυτή πίστη δεν περιορίζεται μόνο να εκδηλωθεί στο πλαίσιο μιας εξωϊστορικής ή μεταϊστορικής πραγματικότητας, μιας μυστικής εσωτερικότητας της συνειδήσεως και του φρονήματος.
Αυτή εκδηλώνεται, προπάντων, εντός των επιγείων πολιτισμικών συναρτήσεων, οι οποίες πρέπει να διαμορφώνονται υπό την προοπτική της αιωνιότητας και να καταυγάζονται υπό το φως του Αγίου Πνεύματος. Όμως, δεν πρέπει να εγκαταλείπεται το καθήκον και η υποχρέωση της εξυγιαντικής προσπάθειας για την ανακαίνιση του κόσμου. Στην Παύλεια Θεολογία και γενικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία βιούται και καλλιεργείται η ιδέα της Πνευματικής οικουμενικότητας. Η ίδια μας διδάσκει ότι πρέπει να συνδέονται με δεσμούς ειρήνης, συνεργασίας, αδελφικότητας και αγάπης όλοι οι άνθρωποι κάθε φυλής, κάθε γλώσσας και κάθε πολιτισμού.
Ο Άγιος Παύλος συγγράφει τις επιστολές του, Valentin de Boulogne ή Nicolas Tournier, περ. 1620, Blaffer Foundation Collection, Houston
Συγχρόνως η Ορθόδοξη Εκκλησία, ασχέτως προς την πίστη του καθενός, αγαπά όλους τους ανθρώπους και βιώνει στο έπακρον την ενότητα του ανθρωπίνου Γένους. Η ιερότητα της ανθρώπινης ζωής είναι βασικό θεμέλιο όλων των αξιών.
Εύκολα δύναται να χαρακτηριστεί ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που προβάλλει την Οικουμενικότητα των ανθρώπων, τις κοινές αξίες, τη θρησκεία και τον πολιτισμό. Θεμελιώνει τον πολιτισμό δια της εισαγωγής της Ελληνοχριστιανικής τριάδας των υψίστων αγαθών, του Αληθούς, του Καλού και του Αγαθού και έτσι γίνεται για όλα τα έθνη ο Διδάσκαλος του αληθούς πολιτισμού, αυτό που ο μακαριστός π. Γεώργιος Φλορόφσκι ονόμασε "Χριστιανικό Ελληνισμό". Αλλά και γεωγραφικά επισκέφθηκε και δίδαξε σε όλα τα τότε γνωστά πνευματικά κέντρα, από την Ασία μέχρι την μακρινή Ισπανία, από την Κύπρο και Μελίτη μέχρι την Β.Ιταλία, "υπομνήματα της οικείας αρετής καταλιπών η γλώττα της Οικουμένης" ο των Εθνών Διδάσκαλος προσδιορίσας την Ευρωπαϊκή Χριστιανική Ταυτότητα, την οποία εμείς καλούμεθα με κάθε τρόπο να διατηρήσουμε και να προβάλλουμε.
Ιερός Καθεδρικός Ναός Αποστόλου Παύλου Κορίνθου
Μη λησμονούμε ότι ήταν εκλεκτό μέλος της Ιουδαϊκής κοινωνίας και είναι πλούτος για την Χριστιανική Εκκλησία ότι έγινε σκεύος εκλογής του ίδιου του Χριστού, εκλεκτό μέλος του Σώματος Του. Αποτελεί λοιπόν ιδιαίτερη τιμή για την Κόρινθο και για τους Κορίνθιους ότι ο Απόστολος Παύλος είναι ιδρυτής της τοπικής Εκκλησίας. Πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι οι Κορίνθιοι δεν έγιναν Χριστιανοί από κάποια παρόρμηση αλλά από το ανεξιχνίαστο Έλεος και την Αγάπη του Θεού. Κι εμείς οι Κορίνθιοι καλούμεθα να βαδίσουμε στα χνάρια του.
Είναι τέλος ευλογία ότι η τοπική μας Εκκλησία περί τον Σεπτόν Επίσκοπο κ.κ. Διονύσιο, ο οποίος διακονεί και υπηρετεί παναξίως το μυστήριο της Σωτηρίας "εις τύπον και τόπον Χριστού", εκφράζει με υπερηφάνεια ότι είναι διάδοχος και συνεχιστής του Αποστόλου Παύλου, επικαλούμενος πάντα τη βοήθεια του Ιδρυτού της Εκκλησίας μας Αποστόλου Παύλου προς Σωτηρία ημών.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διεθνές Συνέδριο LIFE-Stymfalia (9-10/6/2017)

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο LIFE-Stymfalia στις 9 & 10 Ιουνίου 2017, με τίτλο «Βιοποικιλότητα και Επιχειρηματικότητα σε περιοχές Natura 2000: Προχωρώντας μπροστά»  από την Τράπεζα Πειραιώς. Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LIFE-Stymfalia μέσα από κοινές δράσεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Δήμο Σικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ, την εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia με προϋπολογισμό 2.013.290 € έχει αρχίσει από την 1η Οκτωβρίου 2013 και λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Στο Διεθνές Συνέδριο παρευρέθηκαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και θεσμικών οργάνων, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ιδρυμάτων και ενώσεων καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εμπειρογνώμονες, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και φορείς της κοινωνίας πολιτών.  
Την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, αρμόδιος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  και Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συζητήθηκαν από φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα οι δυνατότητες ανάπτυξης ήπιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές Natura 2000, ώστε αυτές με τη σειρά τους να αποτελέσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας.
Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, έχει ένα προϋπολογισμό για την Ευρώπη € 3.456,7 εκατομμύριων (2014-2020) μοιρασμένο σε δύο υποπρογράμματα, Περιβάλλον και Κλιματικές δράσεις σε αντίστοιχα ποσοστά 75% και 25%.
Στο πρόγραμμα LIFE υπάρχουν 28 προγράμματα με Έλληνες ωφελούμενους με συνολικό προϋπολογισμό € 49,7 εκατομμύρια και με τη συμμετοχή της Ε.Ε. να ανέρχεται σε € 29,2 εκατομμύρια.
Με το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για την προστασία περιοχών Natura 2000, πολιτική η οποία είναι κοινή και εφαρμόσιμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Ακόμα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι περιοχές Natura 2000 παρέχουν ευκαιρίες για αειφόρα ανάπτυξη που ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και ότι δεν αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη.
Η ευρύτερη περιοχή της Στυμφαλίας έχει ιδιαίτερο πολιτιστικό κεφάλαιο, κατοικήθηκε από τους αρχαίους χρόνους και στη λίμνη, σύμφωνα με τη Μυθολογία, ο Ηρακλής πραγματοποίησε των 6ο Άθλο του.
Μπορεί η περιοχή να αποτελέσει πυρήνα επιχειρηματικής καινοτομίας με τη δημιουργία μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το αντικείμενο των οποίων θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την προστασία των οικοσυστημάτων και τη Μυθολογία.
Βιολογική γεωργία, μεταποίηση, πολιτιστικός και φυσικός τουρισμός, αειφόρος τουρισμός είναι μερικοί από τους πολλούς τομείς που μπορούν να δραστηριοποιηθούν τέτοιες επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο του αειφόρου τουρισμού αναμένεται η πειραματική εκσκαφή του βυθού, τμημάτων της λίμνης, έτσι ώστε να αποκτήσει το φυσικό βάθος νερού, που είχε κάποτε, και το οποίο τώρα, λόγω του ευτροφισμού, περιορίζεται πολύ σημαντικά και πολλές φορές η ευρύτερη περιοχή παύει να έχει τα ορατά χαρακτηριστικά λίμνης, καλυπτόμενη από επεκτατικούς καλαμιώνες. Η εκσκαφή αναμένεται να βοηθήσει στον εμπλουτισμό της λίμνης με μεγαλύτερες ποσότητες νερού, το οποίο τώρα κατακρατεί εκτός αυτής.
Το νερό τις τελευταίες δεκαετίες έχει περιορισθεί δραστικά:
  • Τον Ιούνιο του 2016 η έκταση νερού ανήρχετο σε 0,16 km2  και το ποσοστό νερού σε 4,82 % στην έκταση της λίμνης.
  • Ιούλιος 2016, έκταση νερού 0,11 km2, ποσοστό νερού 3,31 %.
  • Δεκέμβριος 2016, έκταση νερού 0,12 km2, ποσοστό νερού 3,61 %.
  • Ιανουάριος 2017, έκταση νερού 0,16 km2, ποσοστό νερού 4,82 %.
Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις βασισμένες στις αρχές της βιωσιμότητας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι παρούσα με ενεργό ρόλο, συνεργάζεται με όλους τους εταίρους του προγράμματος Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλει συστηματικά και αποτελεσματικά, με πολλαπλές δράσεις, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αποκατάσταση της λίμνης. Επίκεντρο του προγράμματος είναι η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας,  με στόχο την προστασία της και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, εξεταζόμενη όχι μόνο ως φυσικό αλλά και ως πολιτιστικό κεφάλαιο.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ενεργά σε πολλά προγράμματα και δράσεις και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τις περιοχές Στυμφαλίας και Φενεού, περιοχές  με μοναδική φυσική ομορφιά, μαγευτικό περιβάλλον και πολιτιστικό απόθεμα, αλλά με πολλά προβλήματα, τα οποία πάντοτε προσπαθεί να επιλύσει. Δρα καταλυτικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, με «έξυπνες», ευέλικτες και καινοτόμες Στρατηγικές που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη γνώση και διαχείριση.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Εκδήλωση τιμής στην κα. Νίκη Σούκουλη-Φούφα

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 10.06.2017 εκδήλωση-αφιέρωμα προς τιμήν της κας Νίκης Σούκουλη-Φούφα, καθηγήτριας φυσικής αγωγής και δασκάλας παραδοσιακών χορών.
Ήταν μια έμπνευση και πρωτοβουλία της δικηγόρου κας Εύης Κοκκίνου-Κελλάρη και της ομάδας παλαιών μαθητριών της κας. Φούφα, που έχουν συγκροτήσει το 1ο χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών του Πνευματικού και Πολιτιστικού κέντρου του Δήμου Κορινθίων. Η ομάδα αυτή είχε ξεκινήσει από το Β' Λύκειο Κορίνθου με καθηγήτρια την κα. Φούφα συνέχισε στο Λαογραφικό Όμιλο και κατέληξε στο χορευτικό τμήμα του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων, συνεχώς με καθηγήτρια την κα. Φούφα.
Η εκδήλωση διανθήθηκε από χορούς από τις παλαιές μαθήτριες και νυν άξιες κυρίες της οικογένειας και της κοινωνίας. Διαπιστώσαμε πόσο τυχερές ήταν οι μαθήτριες αυτές που είχαν δασκάλα την κα. Φούφα.
Συγχρόνως παρουσιάσθηκαν σε βίντεο και οι αναφορές του αειμνήστου Δημάρχου Νίκου Κουίνη και του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου κ.κ. Νεκτάριου Μαρμαρινού.
Η εκδήλωση αυτή πέραν από το ότι ήταν μια ευγενική χειρονομία των μαθητριών στη δασκάλα τους, μια αναγνώριση του έργου της και την επίδραση που είχε στη ζωή τους -και είναι άποψη της Κορινθιακής κοινωνίας- στέλνει και ένα μήνυμα στην κοινωνία.
Οι επόμενες γενεές οφείλουν να αναγνωρίζουν έμπρακτα το έργο των προηγούμενων, πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν και προχώρησαν. Το ενδιαφέρον και η φροντίδα των αποφοίτων ενός σχολείου ή ενός επιστημονικού ιδρύματος δεν πρέπει να σταματά στο επίπεδο των αναμνήσεων αλλά πρέπει να συνεχίζεται και μετά την αποφοίτηση, παρακολουθώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να βοηθούν στην επίλυση τους.
Εάν κάποιος ήθελε να περιγράψει την προσφορά της κας. Φούφα στο λειτούργημα που διακόνησε επί σειρά δεκαετιών τόσο στη κοινωνία όσο και στο σχολείο, αυτή υπάκουσε στη ρήση του μεγάλου Έλληνα Πατριώτη και Στοχαστή Ίωνα Δραγούμη.
«Πήγαινε λοιπόν στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και τη ψυχή σου και με αυτά τα εφόδια αν έχεις ορμή μέσα σου και φύσημα θα πλάσεις ότι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία
Και έχει η κα. Φούφα και ορμή και φύσημα και πλάθει παράδοση και πολιτισμό και μέσα από τη μουσική του τόπου μας προβάλλει τα συναισθήματα της ψυχής μας, ξεπροβάλλει τον ελληνισμό και αποκαλύπτει την αλήθεια.
Και είναι η δημοτική μουσική ικανή να ανυψώσει τον άνθρωπο, να μορφοποιήσει την ομορφιά και τη χάρη και να φέρει το φώς.
Το φύσημα που διέθετε η κα. Φούφα δεν το κράτησε για τον εαυτό της αλλά το άπλωσε στην κοινωνία, το μοίρασε στις μαθήτριες της, το έκανε ρυθμό, κίνηση και χάρη.
Την ορμή που διέθετε την έκανε μπόλι, μπόλιασε τις μαθήτριες της με τα ήθη, έθιμα και τις παραδόσεις του τόπου μας. Την έκανε πόθο για τις ρίζες μας, για τη ψυχή του λαού μας, πίστη και τρόπο έκφρασης.
Και δημιούργησε η ίδια, ως πρωτοπόρος στην εποχή της, Σχολή και βρήκε άξιο συνεχιστή και διάδοχο τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Χωρίκη.
Δίδαξε τη σχέση χορού με το χορευτή αλλά και με το θεατή ως πηγή έμπνευσης, ως ανάγκη έκφρασης του λαού, ως κύμα ζωής που μας κατακλύζει.
Και δίδαξε όλους τους ελληνικούς χορούς στη γεωγραφική τους εξάπλωση, στις διάφορες παραλλαγές, όχι μόνο ως αυτοτελείς αλλά σε καθορισμένους κύκλους και τοπικές ιδιαιτερότητες.
Και μετέφερε αυτή την ομορφιά στην Κορινθιακή κοινωνία και αλλού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προβάλλοντας και τονίζοντας τον χορό, τον ρυθμό, την κίνηση και το δημοτικό τραγούδι που είναι ταυτοτικό στοιχείο της Ελληνικής λεβεντιάς και της ελληνικής ζωής.
Η εκδήλωση σε έντονη συναισθηματική φόρτιση τελείωσε με τις ευχές όλων να είναι η κα. Φούφα καλά, να παραμένει σταθερά εραστής της παράδοσης και να εμπνέει τους νεώτερους.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.